4

Toàn tập về Social Signals

Social Signal – nôm na là các lượt tương tác cả kiểu của mạng xã hội với bài viết của bạn. Ví dụ đơn giản nếu bài bạn được 1000 người xài facebook like & share thì được 1000 Social Signals I. Social Signals & SEO Google thì không công bố tiêu chuẩn đánh giá […]

Đọc tiếp