Cộng tác

Blog của bọn mình đang phát triển nên cần các bạn cộng tác viên viết bài cho blog.
Bạn có thể viết theo dạng tàu nhanh từng bài hoặc lâu dài.

Quyền lợi của cộng tác viên

  • Bên mình sẽ trả công tính theo từng bài viết. Bài viết bạn càng “chất” thì bên mình trả càng nhiều.
  • Còn về vấn đề link thì bạn có thể tham khảo dịch vụ của bọn mình để biết thêm.
  • Nếu bạn có web riêng, có thể chèn Anchor text tự nhiên trong bài viết, có thể để link homepage ở thông tin tác giả.
  • Lưu ý: bên mình chỉ trả công bằng link, không trả bằng tình cảm tiền mặt.

Yêu cầu

  • Cộng tác viên viết bài liên quan đến các chủ đề sau đây: WordPress, SEO, Affiliate, Amazon….
  • Bài viết rỏ ràng, sạch đẹp, nên có ảnh minh hoạ, tối thiểu 700 từ.
  • Bài viết chưa được công bố bất cứ nơi đâu.
  • Tranh thủ trả lời vấn đề comment nếu có thể.

Okay đồng ý liên hệ

Liên hệ email team@asmlink.com để thảo luận vấn đề bài viết