Links

Hệ thống build link white hat từ các trang blog 100% Informative Site, DA > 20, traffic thực, không PBN, không affiliate site, chủ site là blogger nước ngoài.

Lịch cập nhật

  • 7/3/2017 – Cập nhật ahrefs, Moz, SimilarWeb, bổ sung 6 website mới 🙂
  • 22/2/2017 – Cập nhật 4 website mới, tổng cộng 65 site white hat

Hệ thống website

Nhánh Food – Health này có thể đi gần như toàn bộ niche site.

Trạng tháiMã CodeDATotal VisitsPriceAhrefs RankBacklinks
Only travel001272.3K$40http://prntscr.com/ed4zathttp://prntscr.com/ed4zkx
Only travel003223.0K$40http://prntscr.com/ed512shttp://prntscr.com/ed51bu
0052351.8K$50http://prntscr.com/ed51krhttp://prntscr.com/ed51t1
007427.0K$55http://prntscr.com/ed528vhttp://prntscr.com/ed52fj
015185.3K$35http://prntscr.com/ed59t8http://prntscr.com/ed5ae0
016275.1K$40http://prntscr.com/ed5axfhttp://prntscr.com/ed5b35
0212326.0K$45http://prntscr.com/ed5bq7http://prntscr.com/enshwj
02228105.1K$60http://prntscr.com/ed5cl3http://prntscr.com/ed5cz6
 BEST 0244171.1K$65http://prntscr.com/ed5j7mhttp://prntscr.com/ed5jze
028261.8K$35http://prntscr.com/ed5k6nhttp://prntscr.com/ed5kbn
035283.6K$45http://prntscr.com/ed5u7ohttp://prntscr.com/ed5uet
0384113.6K$55http://prntscr.com/ed5wp5http://prntscr.com/ed5x0c
 BEST 0413034.8K$50http://prntscr.com/ed60nkhttp://prntscr.com/ed60vo
0443110.3K$50http://prntscr.com/ed62qkhttp://prntscr.com/ed63li
 BEST 045317.7K$45http://prntscr.com/ed63zkhttp://prntscr.com/ed645l
046182.0K$40http://prntscr.com/ed64amhttp://prntscr.com/ed64g0
0472913.5K$45http://prntscr.com/ed64oghttp://prntscr.com/ed64uk
0483753.7K$55http://prntscr.com/ed651ihttp://prntscr.com/ed6gkt
049165.6K$35http://prntscr.com/ed6p8yhttp://prntscr.com/ed6peb
0502814.2K$45http://prntscr.com/ed6pk7http://prntscr.com/ed6pph
051268.3K$40http://prntscr.com/ed6puehttp://prntscr.com/ed6q1a
0534238.6K$65http://prntscr.com/ed6qr1http://prntscr.com/ed6r2p
054196.3K$40http://prntscr.com/ed6spkhttp://prntscr.com/ed6tnq
055182.2K$40http://prntscr.com/ed6ttqhttp://prntscr.com/ed6tzg
056175.2K$35http://prntscr.com/ed6u6mhttp://prntscr.com/ed6ucd
057222.5K$40http://prntscr.com/ed6uizhttp://prntscr.com/ed6uso
 DELAY 0612239.7K$45http://prntscr.com/ed6yfchttp://prntscr.com/ed6yod
 NEW 0643132.6K$55http://prntscr.com/ed7001http://prntscr.com/ed705d
 DELAY 0652549.1K$50http://prntscr.com/ed70c7http://prntscr.com/ed70hj
 NEW 0662420.7K$45http://prntscr.com/ecqcwghttp://prntscr.com/ecqdmy
 NEW 06834228.6K$65http://prntscr.com/eehgishttp://prntscr.com/eehhi9
 NEW 070285.3K$40http://prntscr.com/egsq1whttp://prntscr.com/egsqjz
 NEW 0763817.1K$55http://prntscr.com/ekdd2bhttp://prntscr.com/ekddtq
 NEW 078262.4K$45http://prntscr.com/ekzl6ihttp://prntscr.com/ekzlcb
 NEW 079681.9M$95http://prntscr.com/em4btuhttp://prntscr.com/em4cbf


Tất cả mọi thứ liên quan đến Outdoor/Travel như: Fishing – Hunting – Camping – Travel -> Đi được tất.

Trạng tháiMã CodeDATotal VisitsPriceAhrefs RankBacklinks
Only travel001272.3K$40http://prntscr.com/ed4zathttp://prntscr.com/ed4zkx
Only travel003223.0K$40http://prntscr.com/ed512shttp://prntscr.com/ed51bu
0052351.8K$50http://prntscr.com/ed51krhttp://prntscr.com/ed51t1
007427.0K$55http://prntscr.com/ed528vhttp://prntscr.com/ed52fj
02228105.1K$60http://prntscr.com/ed5cl3http://prntscr.com/ed5cz6
 BEST 0244171.1K$65http://prntscr.com/ed5j7mhttp://prntscr.com/ed5jze
0342010.6K$40http://prntscr.com/ed5ssnhttp://prntscr.com/ed5szk
035283.6K$45http://prntscr.com/ed5u7ohttp://prntscr.com/ed5uet
0384113.6K$55http://prntscr.com/ed5wp5http://prntscr.com/ed5x0c
 BEST 0413034.8K$50http://prntscr.com/ed60nkhttp://prntscr.com/ed60vo
0433063.3K$55http://prntscr.com/ed61ybhttp://prntscr.com/ed6254
0472913.5K$45http://prntscr.com/ed64oghttp://prntscr.com/ed64uk
0483753.7K$55http://prntscr.com/ed651ihttp://prntscr.com/ed6gkt
049165.6K$35http://prntscr.com/ed6p8yhttp://prntscr.com/ed6peb
056175.2K$35http://prntscr.com/ed6u6mhttp://prntscr.com/ed6ucd
 DELAY 0612239.7K$45http://prntscr.com/ed6yfchttp://prntscr.com/ed6yod
 NEW 06339281.8K$65http://prntscr.com/ed6zn2http://prntscr.com/ed6zt2
 DELAY 0652549.1K$50http://prntscr.com/ed70c7http://prntscr.com/ed70hj
 NEW 0662420.7K$45http://prntscr.com/ecqcwghttp://prntscr.com/ecqdmy
 NEW 06834228.6K$65http://prntscr.com/eehgishttp://prntscr.com/eehhi9
 NEW 0691960.7K$45http://prntscr.com/egsop3http://prntscr.com/egsp20
 NEW 0723216.3K$50http://prntscr.com/eizi9ghttp://prntscr.com/eizirn
 NEW 0744211.1K$65http://prntscr.com/ekdayxhttp://prntscr.com/ekdb8p
 NEW 0754975.4K$85http://prntscr.com/ekdbnmhttp://prntscr.com/ekdc14
 NEW 078262.4K$45http://prntscr.com/ekzl6ihttp://prntscr.com/ekzlcb
 NEW 080253.1K$45http://prntscr.com/encbehhttp://prntscr.com/encbs9

Nhánh Pet có thể đi link liên quan đến các nhánh con Cat, Dog, thú cưng…

Trạng tháiMã CodeDATotal VisitsPriceAhrefs RankBacklinks
0303518.5K$50http://prntscr.com/ed5kqhhttp://prntscr.com/ed5kwx
0313247.7K$55http://prntscr.com/ed5lt6http://prntscr.com/ed5m05
033179.4K$35http://prntscr.com/ed5ouvhttp://prntscr.com/ed5pal
 BEST 0413034.8K$50http://prntscr.com/ed60nkhttp://prntscr.com/ed60vo
0472913.5K$45http://prntscr.com/ed64oghttp://prntscr.com/ed64uk
0483753.7K$55http://prntscr.com/ed651ihttp://prntscr.com/ed6gkt

Thanh toán

Rate 1$ = 22k nhé 🙂

Ngân hàngTên tài khoảnSố tài khoảnChi nhánh
AcbTrần Tú Anh
190951179Duyên Hải – Hải Phòng
VietcombankTrần Tú Anh
0031000272823Lê Lai – Hải Phòng
PaypalTrần Tú AnhLiên hệ